1279 19g RO Seti I KV17 24102012 Charles Bouche lot 26 e917010 229mm square