1370 18 Mery-Mery reign Aiii leiden schneider 3 2 9 4 185mm